TESLİMAT VE İADE

MADDE 1 - TARAFLAR


1.1-SATICI

Ünvanı

:

Adresi

Telefon

:

Eposta adresi

:


1.2-ALICI (“ALICI”)

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, Alıcı tarafından Satıcı'dan satın alınan ürünlerin teslimatı ve iade süreçleri ile ilgili hükümleri kapsamaktadır.

MADDE 3 - TESLİMAT ŞEKLİ

3.1. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu ürünün Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. 3.2. Siparişe konu ürünler, Alıcı'nın sipariş formunda belirttiği adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. 3.3. Ürünün teslimatı, Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 3.4. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren 7-15 iş günü içerisinde teslim eder.

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1. Malın teslimatı, Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 4.2. Yurt içine yapılacak olan teslimatlarda kargo masrafları Satıcı'ya aittir. Yurt dışına yapılacak olan teslimatlarda kargo masrafları Alıcı'ya ait olacaktır. 4.3. Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. 4.4. Ürünün teslimatı anında Alıcı'nın belirtmiş olduğu adreste bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. 4.5. Eğer ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı'ya aittir.

MADDE 5 - İPTAL VE İADE

5.1. Alıcı tarafından siparişin herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından ödeme nakden yapılmış ise söz konusu tutar Alıcı'ya 14 gün içerisinde nakden ve defaten ödenir. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. 5.2. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu kabul eder. 5.3. Ürünün iadesi için Alıcı, Satıcı ile iletişime geçerek iade prosedürlerini takip etmelidir. İade sürecinde gerekli belgelerin sağlanması ve ürünün orijinal ambalajında ve kullanılmamış durumda olması gerekmektedir.