ÇEREZ POLİTİKASI

                                                     ÇEREZ POLİTİKASI

Sizleri [●]’nin (“[●]) [●] web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermektedir.

Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları: Birinci taraf çerezleri, kullanıcının etkileşim içinde olduğu internet sayfası ana sunucusu tarafından kullanılan çerezlerdir. Websitesinin ana içeriğini gösteren sunucu dışında, başka sunucular aracılığıyla yerleştirilen çerezler üçüncü taraf çerezleridir. Oturum çerezleri genellikle ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz çerezlerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Zorunlu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri KVKK’nın 5/2-d maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartına dayanmaktadır.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller. İşlevsellik için gerekli olan çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri KVKK’nın 5/2-f maddesi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartına dayanmaktadır.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. Performans ve analiz için gerekli olan çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere web sitesinde veya web sitesi haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

 

Zorunlu ve işlevsellik için gerekli olan çerezler, KVKK madde 5/2/(c) kapsamında sözleşmenin ifası ile KVKK madde 5/2/(f) kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması çerçevesinde işlenmektedir. Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler ile Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri ise ancak açık rızanız bulunduğu takdirde kullanılacaktır.

Sosyal Eklentiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ eklentilerine tıkladığınızda (ör. "Bir arkadaşa söyle", "Paylaş" veya "Arkadaşlarla paylaş"), internet tarayıcınız ilgili sosyal ağın sunucularıyla bağlantı kuracaktır.  Sosyal ağ eklentilerine tıkladığınızda internet tarayıcınızın ilgili sosyal ağın sunucuları ile bağlantı kurmasına ve kullanım verilerini sosyal ağın ilgili operatörüne iletmesine izin vermiş olursunuz.

Sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

İlgili eklenti sağlayıcılarının adresleri ve veri koruma bilgileriyle birlikte URL bilgileri aşağıdadır:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ABD; http://www.facebook.com/policy.php; Veri toplamayla ilgili daha fazla bilgi: http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ve http: //www.facebook .com / about / privacy / your-info # Everyoneinfo. Facebook,
  2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, ABD; https://twitter.com/privacy.
  3. c) Instagram, Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ABD; http://www.facebook.com/policy.php; Veri toplamayla ilgili daha fazla bilgi: https://privacycenter.instagram.com/policy ve https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
  4. d) Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınıza çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, [●] e -posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya [●] adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numaranızın ve talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.