MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1-SATICI

Ünvanı

:

Adresi

Telefon

:

Eposta adresi

:


1.2-ALICI (“ALICI”)

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

 

MADDE 2 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşm

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait [●] internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

2.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve proforma fatura ile Kullanım Koşulları ile Gizlilik Bildirimi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 –TELKARİ İŞİNİN MOTİFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Telkari işi, geleneksel bir el sanatıdır ve binlerce yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bu işi yapan ustalar, yüzyıllar boyunca geleneksel motifleri kullanarak kendi tarzlarını oluşturmuşlardır.

Telkari işi motifleri genellikle doğadan ve çevreden esinlenerek oluşturulmuştur. Bu motifler, bölgenin kültürüne ve tarihine ait semboller ve işaretler içerebilir.

Mardin gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir bölgede yapıların süslemelerinde kullanılan motifler de genellikle bölgenin kültürüne ve tarihine ait semboller ve işaretler içermektedir.

Bu nedenle, takılarımızın motiflerinde ve Mardin'in yapılarında görülen motifler benzerlik gösterebilir. Ancak, bu benzerliklerin nedeni, motiflerin doğadan ve çevreden esinlenerek oluşturulması ve bölgenin kültürüne ait semboller ve işaretler içermesidir.

Dolayısıyla, takılarımızda kullanılan motifler ile Mardin'in yapılarındaki motifler arasında herhangi bir telif hakkı ihlali bulunmamaktadır.

Taraflar, bu sözleşme ile telkari işi motiflerinin kullanımı konusunda anlaşmışlardır ve herhangi bir telif hakkı ihlali olmayacağını kabul etmektedirler.

MADDE 4 - TESLİMAT ŞEKLİ


Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Siparişe konu ürünler, Alıcı’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.


MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller (force majure de dahil olmak üzere) saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren 7-15 iş günü içerisinde teslim eder. İnternet sitesinde sipariş edilen ürünlere ilişkin “tahmini teslimat tarihi” belirtilmişse, Alıcı söz konusu teslimat tarihinin tahmini olarak belirtildiğini ve bu ifadenin Satıcı herhangi bir taahhüt altına sokmadığını kabul eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Yurtiçine yapılacak olan teslimatlarda kargo masrafları Satıcı’ya aittir. Yurtdışına yapılacak olan teslimatlarda kargo masrafları Alici’ya ait olacaktır.

Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Ürünün teslimatı anında Alıcı’nın belirtmiş olduğu adreste bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste sipariş edilen ürünleri teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Eğer Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.


MADDE 6 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 


İşbu sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı dahil ilgili mevzuatta paylaşılması zorunlu kılınan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinde ilan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı belirtilen fiyatların üzerinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu konuda tüm hakkı saklıdır.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmesi beklenmemektedir. Alıcı’nın tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması dahil tüm sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Buna ilave olarak, teslim edilen ürünlerin sayımının doğru doğru yapılması Alıcı’ya aittir. Eksik ürün gönderimine ilişkin olarak Alıcı’nın teslim aldıktan sonra en geç 3 işgünü içerisinde Satıcı ile iletişime geçmesi beklenmektedir. Satıcı, Alıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan hususlara ilişkin şikayetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Alıcı, her türlü talep ve şikayetlerini [●] üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Satıcı’ya yöneltebilecektir.

Ürünlerimiz el yapımı olduğu için, her üründe küçük çaplı kusurlar oluşabilir. Bu kusurlar ürünün benzersizliğini arttırır ve ürünün işlevselliğini veya kalitesini etkilemez. Kusurlar, ürünün üretim sürecinde kullanılan malzemelerin doğasından kaynaklanabilir. Bu nedenle, Alıcı, el yapımı ürünlerin küçük kusurlarının kabul edilebilir olduğunu kabul eder ve iade veya değişim talebinde bulunamaz. Bu kusurlar, ürünün üretim sürecinde kullanılan malzemelerin doğasından kaynaklanabilir. Ancak bu kusurlar, ürünlerin işlevselliğini veya kalitesini etkilemeyecek şekildedir. Alıcı, el yapımı ürünlerin küçük kusurlarının kabul edilebilir olduğunu anlamalı ve ürünlerini satın almadan önce bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, Alıcı ürünlerin iade veya değişim talebiyle ilgili sorun yaşamamak adına işbu ürünlerin resimde yer alan üründen ufak farklılıkları olabileceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı tarafından siparişin herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından ödeme nakden yapılmış ise söz konusu tutar Alıcı’ya 14 gün içerisinde nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, Sözleşme’nin kurulduğu tarihte mevcut olmayan ve önceden öngörülemeyen, tarafların borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici mücbir sebepler (Doğal afet, savaş, terör, grev ve lokavt, el koyma, üretim ve iletişim tesislerinin önemli ölçüde arızalanması, olağanüstü hal, bölgesel veya küresel salgın hastalık vb.) veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Alıcı’ya bildirmek bildirmekle mükelleftir. Böyle bir durumda Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır.

MADDE 7 SATIN ALMA LİMİTİ

Satıcı, alıcıya, her bir üründen yalnızca 10 adet satın alınabileceğini taahhüt eder.

Alıcı, Satıcının belirlediği satın alma limitlerine uymayı kabul eder.

Alıcı, bu satın alma limitini aşan herhangi bir siparişin iptal edileceğini kabul eder.

Satıcı, Alıcının satın alma limitini aşan bir sipariş vermesi halinde, alıcıya bildirimde bulunmadan siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

Bu madde uyarınca yapılan herhangi bir işlem, satış sözleşmesi kapsamında yapılmış sayılacaktır.

Bu madde uyarınca belirlenen satın alma limiti, satıcı tarafından belirli bir ürün veya ürün grubu için değiştirilebilir. Bu durumda satıcının yeni satın alma limiti, ilgili ürün sayfasında veya satıcının internet sitesinde ilan edilecektir.

Alıcı, satın alma limitlerinde yapılan değişiklikleri takip etmekten sorumludur.

MADDE 8 CAYMA HAKKI

Alıcı; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini Satıcı’ya beyan etmesi üzerine işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurup, işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Satıcı’ya gönderecektir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürünlerin; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Cayma hakkı kullanılacaksa iade edilecek ürünler Alıcı tarafından kullanılmamalıdır.

Satıcı, kişiye özel hazırlanan ürünler adına herhangi bir iptal veya iadeyi kabul etmemektedir. Sipariş onaylandıktan sonra, iade kabul edilmez ve siparişin tam ödemesi yapılır.

Cayma hakkının kullanılması halinde; Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün Satıcı’ya geri gönderir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı’ya Satıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, malın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın ve cayma hakkı formunun da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

Alıcı iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya ait olacaktır. Alıcı’nın iade edeceği Ürün’ü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ancak Alıcı’nın Satıcı’nın merkezinin bulunduğu Türkiye dışında başka bir yerden alışveriş yapması ve ürün tesliminin Türkiye dışındaki bir adrese teslim edilmesi halinde her türlü kargo ücreti (iade de dahil olmak üzere) ve bu süreçte ortaya çıkabilecek gümrük vergisi ve diğer idari ödemelerden Alıcı tek başına sorumludur. Her halükârda işbu Sözleşme tahtında belirtildiği üzere ilgili kargo ücretleri (iade dahil) ürün meblağına göre belirlenecektir. Önceden hesaplanamadığı için ek masraf ödenmesi gerekebilir.

Alıcı aşağıdaki mal veya hizmet alımının söz konusu olduğu hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.


– Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak hazırlanan veya tasarlanan, değiştirilen, ilave ya da çıkarım yapılan ürünler


– Alıcı’nın isteği doğrultusunda Satıcı tarafından daha önceden belirlenen orijinal boyutunda, ağırlığında ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ve/veya ilave yapılan ürünler


– Yeniden satışı mümkün olmayan ürünler


–  Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar

 

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

:

ALICI

:

TARİH

: